Què volem

Agressions sexuals a la infància i l'adolescència

Les persones que hem patit agressions sexuals a la infància i a l’adolescència estem treballant en la redacció d’un llistat de demandes que traslladarem a les institucions catalanes per garantir els nostres drets i els drets d’infants i adolescents

Escolta algunes de les demandes que l’Aurora Martín va traslladar a la Comissió de la Infància per informar sobre l’atenció a les persones que han patit agressions sexuals a la infància i l’adolescència

VEURE